Warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty fizjoterapeutyczne obejmują

  • 2-godzinną prezentację (w przejrzystej , krótkiej formie) przybliżającą pracownikom anatomię , zasady biomechaniki ruchów , nieprawidłowych wzorców ruchowych i ich skutków dla organizmu oraz możliwości zapobiegania lub leczenia
  • 2-godzinne zajęcia praktyczne w trakcie których pracownicy przechodzą specjalistyczne szkolenie dotyczące prawidłowych wzorców ruchowych związanych ze stanowiskiem pracy oraz serie przykładowych ćwiczeń i zaleceń mających na celu zapobieganie i kontrolę nad dolegliwościami , które mogą lub pojawiają się na skutek nieprawidłowych zachowań ruchowych

Wyedukowany pracownik znający podstawy anatomiczne swojego ciała i ich patologie będzie przestrzegał zasad obchodzenia się z ciężkim przedmiotem, będzie dbał o pozycję w pracy, gdyż będzie miał przed oczyma uszkodzoną tkankę którą po przeciążeniu nie jest łatwo naprawić. Świadomość i poczucie wartości swojego ciała będą skutkować utrzymującą się dobrą kondycją fizyczną i psychiczną.

Szkolenie ma wymiar edukacyjny teoretyczny i praktyczny,  co pozwala zrozumieć i przekonać się na własnym ciele iż wykład teoretyczny to nie czcze gadanie a poparte testami fakt.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów – Wojtek Pietrowicz 609 442 627