Biodynamiczne fotele biurowe

Siedzenie na biodynamicznym fotelu biurowym polega na zachowaniu biologicznych predyspozycji ciała ludzkiego do uprawiania ruchu we wszystkich trzech wymiarach przestrzeni.

Aby umożliwić biodynamiczne siedzenie, nie wystarczy przestawiać powierzchnię siedziska przy pomocy dźwigni. Siedzisko musi bowiem uwzględniać całe spektrum ruchu człowieka i zapewnić ciału trójwymiarową platformę, na której możliwe jest niezakłócone przeprowadzenie wszystkich naturalnych, trójwymiarowych procesów ruchu. Siedząc na biodynamicznym fotelu, nie odczuwamy powszechnego i znanego w innych przypadkach zahamowania, lecz wręcz przeciwnie – czujemy, że „płyniemy” a nasze ciało nie ulega żadnemu „przytwierdzeniu do biurka”. To poczucie zmienia się w stały, pozytywny nastrój i budzi motywację do pracy. Fotele te skonstruowane są tak, że wręcz zachęcają do zwiększenia aktywności ruchowej. A ta – jak wiemy – jest podstawą dobrego samopoczucia, również w pracy.

Wyświetlanie jednego wyniku