analiza stanowiska pracy

Analiza stanowiska pracy

Jak wynika z badań prowadzonych przez Eurostat, Polacy znajdują się w pierwszej piątce najbardziej zapracowanych narodów UE, spędzając w pracy średnio ponad 41 godzin tygodniowo. Kiedy stanowisko pracy staje się niemal naszym drugim domem, warto zastanowić się nad jego ergonomią.

Tymczasem, przyczynę wielu urazów i bolesnych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (jak np.: zapalenie stawów, ścięgien, nerwów, pochewek ścięgnistych oraz bóle mięśniowe czy zwyrodnienie kręgosłupa) stanowi nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową, a właściwe z obciążeniami występującymi na danym stanowisku pracy. Bolesne, a często również długotrwałe dolegliwości, przekładają się z kolei na spadek produktywności pracy – problem ten dotyczy przede wszystkim doświadczonych, wieloletnich pracowników. Ergomedica proponuje zatem pracodawcom podjęcie proaktywnych działań na rzecz ochrony zdrowia swoich pracowników i poprawy długookresowej wydajności pracy w postaci analizy stanowisk pracy.

Do korzyści, jakie osiągnąć może pracodawca dzięki zmniejszeniu obciążenia stanowisk pracy, należą przede wszystkim:

 • Poprawa zdrowia i zadowolenia pracowników.
 • Dłuższa i wydajniejsza praca.
 • Poprawa jakości pracy dzięki wzrostowi zadowolenia pracowników.
 • Mniejsza ilość zwolnień chorobowych.
 • Poszerzenie zakresu stanowisk dostępnych dla kobiet, osób starszych oraz osób słabszych fizycznie.
 • Poprawa kultury pracy w organizacji.

Nasze rozwiązanie proponowane pracodawcom obejmuje analizę stanowiska pracy oraz propozycje wprowadzenia ulepszeń pozwalających na redukcję obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

Na analizę stanowiska pracy składają się:

 • Audyt stanowiska pracy.
 • Obiektywna ocena stanowiska pracy pod kątem przeciążeń mięśniowo-szkieletowych.
 • Ankiety pracownicze pod kątem analizy występujących obciążeń i dolegliwości.
 • Multimedialne raporty końcowe zawierające szczegółową analizę, spostrzeżenia, identyfikację zagrożeń zdrowotnych, rekomendacje ulepszeń (oraz indywidualnie uzgodnione z pracodawcą procedury dotyczące zdrowia).

Proponowana przez nas metoda opiera się na uważności: zdajemy sobie sprawę, że warto wysłuchać doświadczonych pracowników, znających swoje stanowiska od podszewki. To właśnie oni najczęściej wiedzą co najlepiej wpłynie na poprawę ich pracy, dlatego nieodzowna jest rozmowa z pracownikiem i wypełnienie przez niego opracowanej przez nas ankiety, która pomoże nam zrozumieć charakter pracy na danym stanowisku. Równolegle, aby uzyskać obraz przeciążeń jakim jest poddawany pracownik, wyliczamy i analizujemy obciążenia wynikające z wykonywanej pracy za pomocą metodyk uznawanych powszechnie w fizjoterapii. Analiza tego rodzaju „rozkłada” układ mięśniowo-szkieletowy na poszczególne stawy, a zsumowane obciążenia pozwalają określić końcowy, całkowity poziom przeciążeń. Przystępne, multimedialne raporty końcowe pozwalają pracodawcy na łatwą identyfikację zagrożeń zdrowotnych oraz wprowadzenie zmian, np. poprzez rotację pracowników między stanowiskami o odmiennym charakterze, wprowadzenie dodatkowego pracownika, bądź ulepszenie nadmiernie obciążających stanowisk.

Na możliwości ulepszenia stanowisk pracy składają się:

 • Urządzenia odciążające.
 • Narzędzia i akcesoria wspomagające.
 • Zaopatrzenie ortopedyczne.
 • Rotacje pracowników.
 • Formy rekreacji ruchowej.

Punkt widzenia fizjoterapeuty nieco różni się od punktu widzenia specjalisty BHP, stąd nasze sugestie dotyczą zmian mających wpływ na odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Można tego dokonać zarówno poprzez zmiany organizacyjne, jak i za pomocą wspomagających akcesoriów (pozwalających skrócić czas dźwigania, odległość przenoszenia ciężaru, bądź podwiesić ciężki przedmiot), a nasi specjaliści pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Propozycje urządzeń, narzędzi i akcesoriów przekazujemy w postaci wizualizacji (bez rysunków technicznych), ewentualnie w postaci prototypu.

Szczegółowych informacji dotyczących analizy stanowiska pracy udziela nasz specjalista – mgr. Wojciech Pietrowicz, tel. 609 442 627

Naszym patronatem objęliśmy: OPEL Gliwice, Dovista